Published on [Permalink]

Tallene i vannskorpen - Geoforskning.no cc: @jemostrom

Harsson viser til en tekst fra 1491 som beskriver at lokalbefolkningen uroet seg over at havet trakk seg tilbake. I en annen berettelse lærer vi at dronning Christina i 1648 besluttet å flytte byen Luleå på grunn av at avstanden til sjøen var blitt så stor i løpet av de 300 årene byen hadde eksistert.

I dag vet vi at det egentlig ikke er havet som trekker seg tilbake, men landet som hever seg. Landhevingen i Skandinavia er størst i Bottenviken.

Donate to the Red Cross/Red Crescent
Donate to UNICEFYou'll find me on Micro.Blog