Published on [Permalink]

Når dette bildet tas vet vi ingenting om hva som vil skje denne 22. juli 2011.

Donate to the Red Cross/Red Crescent
Donate to UNICEFYou'll find me on Micro.Blog